جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Terms (Logic) > Simple Term

مرجح

Simple Term  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159312

این مفهوم را دانلود کن: