جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

философия > حکمت نظری (fa) > метафи́зика

مرجح

метафи́зика  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159314

این مفهوم را دانلود کن: