جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

моҳият  

نامرجح

  • ماهیت
  • моҳият

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159317

این مفهوم را دانلود کن: