جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Мансубияти шинохт  

نامرجح

  • منسوبیت شناخت
  • мутаъаллэқэ шинохт

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159322

این مفهوم را دانلود کن: