جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

основа́ние Силлогистики > принятые предпосы́лки

مرجح

принятые предпосы́лки  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159334

این مفهوم را دانلود کن: