جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

основа́ние Силлогистики > Общепринятые Помещения

مرجح

Общепринятые Помещения  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159338

این مفهوم را دانلود کن: