جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مبادی قیاس > مصادرات (قیاس)

مرجح

مصادرات (قیاس)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159341

این مفهوم را دانلود کن: