جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

основа́ние Силлогистики > Постулируемые предпосылки (силлогизм)

مرجح

Постулируемые предпосылки (силлогизм)  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159341

این مفهوم را دانلود کن: