جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Консепсияи қисман  

نامرجح

  • کانسپسیه ی قسماً
  • мафҳӯмэ ҷузъӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159347

این مفهوم را دانلود کن: