جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

основа́ние Силлогистики > принятые Помещения (силлогистика

مرجح

принятые Помещения (силлогистика  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159349

این مفهوم را دانلود کن: