جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

катего́рияҳо  

نامرجح

  • کَتِگوریه ها
  • мақӯлот

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159350

این مفهوم را دانلود کن: