جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > эпистемология > скептисизм

مرجح

скептисизм  

نامرجح

  • سکپتیسیزم
  • мактабэ эсолатэ шак

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159352

این مفهوم را دانلود کن: