جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Philosophical Schools

مرجح

Philosophical Schools  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159357

این مفهوم را دانلود کن: