جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > мактабҳои фалсафӣ

مرجح

мактабҳои фалсафӣ  

نامرجح

  • مکتب های فلسفی
  • мактабҳое фалсафӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159357

این مفهوم را دانلود کن: