جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Philosophy > Logic

مرجح

Logic  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159360

این مفهوم را دانلود کن: