جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Муносибатҳои чаҳоргона  

نامرجح

  • تناسب های چهارگانه
  • насабэ арбаьа

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159367

این مفهوم را دانلود کن: