جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Зарурат ва имкон  

نامرجح

  • ضرورت و امکان
  • вуҷӯбу эмкон

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159387

این مفهوم را دانلود کن: