جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الوجود > الوجود الذهنی

مرجح

الوجود الذهنی  

نامرجح

  • وجود الذهنی

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159389

این مفهوم را دانلود کن: