جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Ягонагӣ ва гуногунӣ  

نامرجح

  • یگانگی و گوناگونی
  • ваҳдату кэсрат

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159392

این مفهوم را دانلود کن: