جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

основа́ние Силлогистики > подлинные предпосы́лки

مرجح

подлинные предпосы́лки  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa159401

این مفهوم را دانلود کن: