جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Axioms  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa1704360

این مفهوم را دانلود کن: