جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Subject of Knowledge  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa200191

این مفهوم را دانلود کن: