جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Subjectivism  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa225461

این مفهوم را دانلود کن: