جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

фалсафаи таҳлилӣ  

نامرجح

  • فلسفه تحلیلی
  • Фалсафэе таҳлӣлӣ

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa545838

این مفهوم را دانلود کن: