جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

фалсафа > эпистемология > Шинохти пишинӣ

مرجح

Шинохти пишинӣ  

نامرجح

  • شناخت پیشینی
  • шэнохтэ пӣшӣнӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-phi/fa/page/asfa559557

این مفهوم را دانلود کن: