جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الألبسة > الالبسة التقلیدیة

مرجح

الالبسة التقلیدیة  

نامرجح

  • البسة التقلیدیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153699

این مفهوم را دانلود کن: