جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

الجرائم الاجتماعیة > الجرائم السیاسیة

مرجح

الجرائم السیاسیة  

نامرجح

  • جرائم السیاسیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153792

این مفهوم را دانلود کن: