جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

العقوبات > الحدود

مرجح

الحدود  

نامرجح

  • حدود

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153809

این مفهوم را دانلود کن: