جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

العقوبات  

نامرجح

  • عقوبات

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153956

این مفهوم را دانلود کن: