جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

السلوک الاجتماعی > المراقبة الاجتماعیة

مرجح

المراقبة الاجتماعیة  

نامرجح

  • السیطرة الاجتماعیة
  • سیطرة الاجتماعیة
  • مراقبة الاجتماعیة

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154008

این مفهوم را دانلود کن: