جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

علم الاضرارالاجتماعی  

نوع

  • مجموعه

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1694879

این مفهوم را دانلود کن: