جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

الدیموغرافیا (الدراسة الاحصائیة للسکان)  

نوع

  • مجموعه

نامرجح

  • دیموغرافیا (الدراسة الاحصائیة للسکان)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695338

این مفهوم را دانلود کن: