جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

Social Changes  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153713

این مفهوم را دانلود کن: