جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Population Distribution > Age Composition

مرجح

Age Composition  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153717

این مفهوم را دانلود کن: