جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Sociology > Sociology of Knowledge > Sociology of Art

مرجح

Sociology of Art  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153774

این مفهوم را دانلود کن: