جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Punishments > Fixed Religious Punishments

مرجح

Fixed Religious Punishments  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153809

این مفهوم را دانلود کن: