جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Clothes > Traditional Clothes > National Costumes

مرجح

National Costumes  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153949

این مفهوم را دانلود کن: