جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Help Seekers > Handicapped > Physically Handicapped

مرجح

Physically Handicapped  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153981

این مفهوم را دانلود کن: