جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Social Deviance > Suicide > Self-burning

مرجح

Self-burning  

اعم

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa257419

این مفهوم را دانلود کن: