جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

باورهای عامه  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153654

این مفهوم را دانلود کن: