جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مجازات ها > تبعید

مرجح

تبعید  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153708

این مفهوم را دانلود کن: