جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

مرجح

جهیزیه  

نامرجح

  • جهاز
  • جهیز

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa314477

این مفهوم را دانلود کن: