جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Изготовление социальной политики > Социальное Планирование

مرجح

Социальное Планирование  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153663

این مفهوم را دانلود کن: