جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Мигранты > Гастарбайтеры

مرجح

Гастарбайтеры  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153924

این مفهوم را دانلود کن: