جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Мигранты > Цыгане

مرجح

Цыгане  

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153942

این مفهوم را دانلود کن: