جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

пӯшок > Либоси анъанавӣ

مرجح

Либоси анъанавӣ  

اعم

نامرجح

  • لباس عتعنَوی
  • пӯшэшэ суннатӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153699

این مفهوم را دانلود کن: