جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

ҳуқуқвайронкуниҳои иҷтимоӣ > ҳуқуқвайронкуниҳои сиёсӣ

مرجح

ҳуқуқвайронкуниҳои сиёсӣ  

نامرجح

  • حقوق ویران کنی های سیاسی
  • ҷароъэмэ сиёсӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153792

این مفهوم را دانلود کن: