جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Рафтори иҷтимоӣ > Рафтори фарҳангӣ

مرجح

Рафтори фарҳангӣ  

نامرجح

  • رفتار فرهنگی
  • рафторэ фарҳангӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa153842

این مفهوم را دانلود کن: