جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Рафтори иҷтимоӣ > Мониторинг иҷтимоӣ

مرجح

Мониторинг иҷтимоӣ  

نامرجح

  • مانیتورینگ اجتماعی
  • назоратэ эштэмоъӣ (эҷтэмоъӣ)

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa154008

این مفهوم را دانلود کن: