جست‌وجو در واژگان

زبان محتوا

Concept information

Ҷомеа > Ҷомеаи феодалӣ

مرجح

Ҷомеаи феодалӣ  

اعم

نامرجح

  • جامعه ی فئودالی
  • ҷомэъэе фэӯдолӣ

در زبان های دیگر

URI

http://skosmos.nlai.ir/asfa-soc/fa/page/asfa1695378

این مفهوم را دانلود کن: